ข่าวสารและกิจกรรม | ทั้งหมด

โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาโครงการร่วมผลิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาโครงการร่วมผลิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ศึกษาดูงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ศึกษาดูงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับสถานพยาบาล 9 แห่ง รับเป็นแหล่งฝึกโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับสถานพยาบาล 9 แห่ง รับเป็นแหล่งฝึกโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
คณะผู้บริหารจาก ม.ราชภัฏธนบุรี ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
คณะผู้บริหารจาก ม.ราชภัฏธนบุรี ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
To top